Consultancy

Onze consultants kunnen ook voor u als werkgever of ondernemingsraad belangrijk werk verrichten. U wenst immers een goede pensioenregeling voor uw werknemers. Tegelijkertijd moet de regeling voor uw onderneming wel betaalbaar zijn én blijven. 

En het is natuurlijk wel zo prettig als uw personeel haar pensioen ook echt als een positieve arbeidsvoorwaarde ervaart.


Om dat samen met u te realiseren, zijn al onze consultants fiscaal en juridische geschoold en hebben uitgebreide praktijkervaring. Hun specialistische kennis op het gebied van pensioen wordt onder meer gebruikt bij arbeidsrechtelijke geschillen tussen werkgever en werknemer, bij medezeggenschapsrechtelijke vragen vanuit ondernemingsraden, alsmede bij vragen met betrekking tot aansluitingskwesties bij bedrijfstakpensioenfondsen en de toepasselijkheid van collectieve arbeidsovereenkomsten. 

Ook bij wijzigingen van pensioenregelingen zijn onze consultants goede raadgevers.


Heeft u een vraag op het gebied van pensioen, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Onze consultants kunnen u altijd verder helpen en, zo leert de praktijk, vaak veel geld besparen.

Behoefte aan consultancy?