Page content

article content

Handelen in strijd met fundamentele beginsel van vakbekwaamheid

Door de jaarrekening samen te stellen zonder te controleren of de ontvangen informatie omtrent het pensioen in eigen beheer volledig was, heeft de accountant gehandeld in strijd met de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), te weten art.  2, onderdeel d van , aldus het oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven d.d. 27 juni 2017 (ECLI:NL:CBB:2017:291).

De accountantskamer heeft de accountant-administratieconsulent hiervoor berispt. Deze is daarop in hoger beroep gegaan bij het College van Beroep en heeft hier aangevoerd dat bij het samenstellen van een jaarrekening niet zonder meer verwacht mag worden dat verificatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd die bij een controle horen. Omdat een door beide DGA’s getekend exemplaar van de stopzettingsovereenkomst van het pensioen in eigen beheer ontbrak, had de accountant-administratieconsulent meer informatie op moeten vragen. Het College van Beroep verklaart  het hoger beroep ongegrond.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2017:291

 

Voor de volledige uitspraak klikt u hier.

Comment Section

0 reacties op “Handelen in strijd met fundamentele beginsel van vakbekwaamheid

Plaats een reactie


*