Page content

article content

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

Ter consultatie is begin augustus het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

 

De belangrijkste wijzigingen betreffen het proces van zo automatisch mogelijke waardeoverdracht van kleine pensioenen, de voorwaarden die zijn verbonden aan waardeoverdracht van bestaande kleine pensioenen alsmede de communicatieverplichtingen richting de gewezen deelnemers wiens klein pensioen automatisch wordt overgedragen na einde deelneming.

 

Voor het volledige ontwerpbesluit klikt u hier.

Comment Section

0 reacties op “Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

Plaats een reactie


*